Åretsveteran 2014- 2020

2020 Stig Pettersson

Efter 40 år och 22 missioner gjorde Stig Pettersson sin sista mission i Östtimor.
Av dessa 22 missioner har han 18 missioner som civilpolis, där bland andra i Namibia, Jugoslavien och Östimor.
Han har tjänstgjort som militärpolis både på Cypern och i Sinai.
Han har dessutom under ett antal år verkat som lärare vid FN-skolan och SWEDINT och som ansvarig för civilpolisernas utlands-kommenderingar vid RPS, Rikspolisstyrelsen. Donationen gick till Pantzisjukhuset i DR Kongo

2019  Martin Neovius

Professor Neovius har med sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall vetenskapligt belagt att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer, tvärtom utmärker sig veteranerna positivt. Resultatet av genomförda studier som omfattar samtliga svenskar som mönstrat och varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt påvisar att veteranerna, som grupp, är en tillgång för samhället och ger oss fakta att bemöta påståenden att veteraner skulle vara en utsatt grupp i dessa avseenden.  Professor Neovius valde att donera den gåvan han fick av OSMTH Sweden till invidzonen

2018. Annika Engblom

Annika Engblom har ställt upp för veteraner i vått och torrt och visat stort och uppriktigt engagemang i veteranfrågor. Nu har hennes långa och enträgna kamp för att göra veterandagen till allmän flaggdag äntligen rönt framgång.  Sveriges veteraner har nu nått samma status som Valdagen, FN-dagen och Nobeldagen! Annicka Engblom tilldelas utmärkelsen ÅRETS VETERAN och förbundets medalj i Guld!

Annika Engblom valde att donera den donation hon fick av OSMTH Sweden till Veteranernas stödorganisation  Gula bandet

 2017. Tony Pettersson och Raul "Ralle" Leppälä

Utmärkelsen Årets Veteran 2017 tilldelas Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä. Under nästan ett kvarts sekel har de varje år sedan 1993 anordnat Sveriges och Nordens nu största Veteranträff, Östra Stranden i Halmstad. För många veteraner är Veteranträffen den viktigaste och kanske enda gången man träffar och har kontakt med sina veterankamrater under året. Många veteraner har med stolthet kunnat känna sig sedda och hörda Dessutom har det givit veteranerna fantastiska möjlighet att bearbeta händelser.

Tony och Ralle valde att donera den donation de fick av OSMTH Sweden till UNHCRs flyktinghjälp

 2016. Callis Amid

 

Callis Amid har gjort betydande insatser för tolkarna och deras rätt till en rättssäker hantering. Callis Amid har med en kämpa-glöd, oförtröttligt drivet den oerhört viktig frågan för de Afghanska tolkarna. Callis Amid har på flera sätt försökt påverka svenska myndigheter att agera för att anpassa lagstiftning och att skapa lagutrymme för Migrationsverket att erbjuda denna grupp av utsatta människor, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd vare sig det rör sig om tolkar från Afghanistan eller andra insatsområden. Callis Amid är en riktig fredsbevarare!
Callis Amid donerade summan till Veteranmottagningen Akademiska sjukhuset i Uppsala

 2015. Martin Bauhn

Martin Bauhn från Blentarp är kassör och grundare av föreningen ”Veteranstöd Rapid Reaction” som hjälper veteraner i behov av ekonomiskt stöd, på ett snabbt och obyråkratiskt sätt. 

I motiveringen till Årets veteran 2015 står det om Martin Bauhn att hans ”osjälviska, outtröttliga arbete och engagemang för veteraner som kämpar på hemmafronten efter missionerna är en inspiration och en uppmaning till oss alla”.
 Martin valde att donerade gåvan till  Idrottsveteranerna.

2014. Lars-Göran Nyholm

Lars-Göran Nyholm har genom personliga initiativ på ett synnerligen påtagligt sätt bidragit till att sprida kunskap om och ge uppmärksamhet till Sveriges veteraner.
Initiativet till veteranmarschen mellan Ystad och Hindås sommaren 2013 utvecklades till en magnifik manifestation för veteraner och deras anhöriga på många platser längs den långa marschvägen. 
Lars-Göran valde att donerade gåvan från OSMTH på 5000:- till Veteranförbundets kamratstödsfond Gula Bandet.