Kommanderi St Anna

År 2007 bildades ett "Kommanderi" i Sverige med stöd från "Storprioratet" i Norge. En represetant från det Norska "Grand Priory" kom till Sverige och hjälpte till att bygga upp organisationen här. År 2011 hade medlemsantalet växt så mycket, att "Kommanderiet" upp-graderades till ett "Priorat".
I och med detta så bildades 3 st "Kommanderier" i Sverige, bland annat "Kommanderi St Anna" med säte i dalarna. 


Namnet St Anna och dess knytning till Dalarna

Sankta Annas kapell: En kilometer söder om Ekshärad finns sedan 2002 en stavkyrka uppförd i traditionell stil. Den byggdes till minne av medeltidens pilgrimsled kallad S:t Olavsleden uppstod längs vägen, och återinvigdes vid Trondheims 1000-årsjubileum 1997. Den gick genom Ekshärad till S:t Olofs grav i Nidaros, nuvarande Trondheim. Kapellet fungerar i dag som en ekumenisk kyrka, som används för gudstjänster, andaktsstunder, dop och vigslar.

Anna var enligt det apoklyfa Jakobs protevangelium Jungfru Marias moder, hustru till Joakim och därmed mormor till Jesus. Hon vördas som helgon. 

Sankta Anna, inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 26 juli (tillsammans med Joakim). Anna är blivande mödrars skyddshelgon, eftersom hon blev havande genom den kyss hon fick av Joakim vid Gyllene porten i Jerusalem. I medeltidskonsten framställs hon ofta tillsammans med Maria och Jesus.  ”Ref Wikipedia”. 

Men det finns också en svensk St Anna. Hon var dotter till Olof Skötkoning som härskade i Mälardalen och Götaland. Hon giftes bort till storfursten i Kiev år 1019. Hon. Ligger begravd i Sofiakatedralen i Kiev.