Kommandern tar emot sitt kommanderi och formar sidan själv eller ihopmed sina medlemmar.