Hugo av Payens var tempelherre-ordens förste Stormästare och en av de första nio riddarna som grundade orden. Han ledde sedan orden, i nästan 20 år och byggde upp den till en mäktig organisation.

 
Hugo av Payens Coat of arms

1128 reste Hugo av Payens till London, för att samla in pengar till "Orden", och han grundade även det första "Ordenshuset" i England under  denna resa.
Det finns ingen känd tidig biografi om Hugues de Payens, och senare författare citerar inte heller någon sådan biografi. Ingen av källorna till hans senare karriär ger detaljer om hans tidiga liv. Informationen är därför bristfällig och osäker. Det man vet är att Hugo av Payens, deltog i det första korståget och stod under Godfroi de Boullions befäl.

I tidiga dokument (1085 - 90) från den region där Hugo de Pedano kom ifrån,  nämns Montiniaci Dominus som ett vittne till en donation av greve Hugh av Champagne, vilket indikerar att mannen var minst sexton år vid denna tidpunkt. Samma namn visas på ett antal andra dokument fram till 1113 som också hänför sig till greve Hugh av Champagne, vilket antyder att Hugo de Pedano eller Hugo dominus de Peanz var medlem av grevskapets domstol. År 1113 var han gift med Elizabeth de Chappes, som födde honom minst ett barn, Thibaud, senare abbot av Abbaye de la Colombe. Dokumenten spänner över Hugues livstid och disponeringen av hans egendom efter hans död.